În 19 Mai 2021 am participat alături de alte întreprinderi sociale, instituții publice, școli și actori ai comunității la conferința Timișoara: teritoriu de inovare în domeniul economiei sociale și solidare, organizată de asociația CRIES. 

Evenimentul a facilitat întâlnirea dintre întreprinderi sociale nou înființate și cele cu experiență în domeniu. Împreună, am dezvoltat o „harta umană” a Economiei Sociale, punând în evidență posibilitățile de colaborare din cadrul sectorului. Cei prezenți au fost conectați de voluntari prin intermediul unor sfori de culori diferite. Culoarea albastră semnifica relațiile deja existente, iar culoarea verde, legăturile proiectate  în viitor.

În privința activității dezvoltate de întreprinderea noastră socială, am pus în evidență, alături de componenta de recuperare și revalorificare a produselor, pe cea educațională, pentru reducerea risipei alimentare. Prioritatea pentru dezvoltarea unor programe educaționale adaptate a fost pusă în evidență și de către organizatorii evenimentului.

În contextul Planului de redresare pentru Europa după criza provocată de pandemie, asumăm necesitatea de a face tranziția spre o economie verde, sustenabilă, circulară și rezilientă. Această trecere trebuie să se realizeze în mod incluziv, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Suntem conștienți că sunt necesare un set de competențe și abilități noi în rândul angajaților. Sistemul de educație trebuie să integreze aceste caracteristici sistemice pentru a răspunde unor nevoi complexe din piața muncii. Cu atât mai prioritară este includerea Economiei Sociale în programa educațională. Tinerii trebuie să aibă șansa de a cunoaște aceste modele sustenabile de afaceri, orientate către o misiune socială. Solidaritatea și responsabilitatea nu se nasc spontan, sunt valori care se cer exersate și cultivate cu grijă la toate nivelurile societății”, Mihaela Vețan, președinta Asociației Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare (CRIES).

La sfârșitul lunii martie 2021, în județul Timiș erau înregistrate un număr de 28 de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție. Printre domeniile în care activează aceste întreprinderi sociale se numără: asistența socială, alimentația publică, cultura, economia circulară și consumul responsabil.