„Împreună reducem risipa alimentară”

Primul magazin social de combatere a risipei alimentare din Regiunea Vest

Ce urmărim

* reducerea pierderii și risipei alimentare prin dezvoltarea unor parteneriate cu rețelele de desfacere și lanțurile alimentare, astfel încât o cât mai mare parte din produse să fie utilizate sau chiar transformate în produse noi

* reducerea risipei de resurse și promovarea unor modalități inovatoare de revalorificare a unor bunuri greu vandabile;

* creșterea numărului de persoane care beneficiază de produsele recuperate prin intermediul activității întreprinderii sociale;

* creșterea accesului la programe educaționale privind reducerea risipei alimentare și promovarea unui consum responsabil de bunuri și resurse, reducerea impactului de mediu și promovarea unei economii circulare

Ce vrem să facem

  • să înființăm primul magazin social de combatere a risipei alimentare din Regiunea Vest;
  • să ajungem la 1.000 de persoane din categorii defavorizate social, care vor beneficia de produse alimentare și non-alimentare gratuit sau la prețuri preferențiale (maxim 30% din prețul acestora de pe prima piață);
  • să avem 600 de tineri participanți la programul educațional privind reducerea risipei alimentare;
  • să încheiem 15 parteneriate cu organizații neguvernamentale și publice, care lucrează cu persoane marginalizate socio-economic (beneficiari de produse ale magazinului social);
  • să avem 7 parteneriate cu agenți economici, care vor dona produse alimentare și non-alimentare către magazinul social (donatori);
  • să formăm o echipă de minim 5 voluntari care să contribuie la creșterea impactului  social al întreprinderii;
  • să dezvoltăm 5 locuri de muncă.

Durată și parteneri

Perioada de implementare: martie 2021-septembrie 2022.

Bugetul proiectului: 462.380 lei.

Finanțarea este asigurată în cadrul proiectului Economia Socială ‐ Vector de Integrare Europeană Sustenabilă (ES‐VIES) POCU/449/4/16/128489, implementat de către Fundația ADEPT, prin Programul Operațional Capital Uman.

Știai că până la o treime din toate alimentele produse sunt pierdute sau se alterează înainte de a fi consumate de oameni? În acest timp, aproape un miliard de oameni se confruntă cu foametea.

Beneficiari